Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG)

Met VKG kiest u voor zekerheid

De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) is de branchevereniging voor bedrijven die kunststof ramen en deuren produceren en leveren. Als VKG-keurmerk dragend bedrijf voldoet Nedko Kozijn aan de strenge voorschriften en kwaliteitseisen en wordt hierop herhaaldelijk gecontroleerd. Bij Nedko bent u verzekerd van de beste kwaliteit en duidelijke service.

Een leverancier met het VKG-keurmerk biedt naast duidelijk verkoop- en leveringsvoorwaarden ook financiële zekerheid. Zo bieden alleen VKG-keurmerk leveranciers verzekerde aanbetaling met afbouwgarantie. Mocht de VKG-keurmerk leverancier zijn verplichtingen niet kunnen nakomen, dan garandeert het Waarborgfonds VKG-keur dat de opdracht voor dezelfde prijs wordt overgenomen door een andere VKG-keurmerk leverancier. Wel moet dan de producent én het bedrijf dat bij u de kozijnen plaatst het VKG-keurmerk dragen.

Maak gebruik van de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen!

Het vervangen van uw kozijnen valt namelijk onder de subsidieregeling!!

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 september 2019.

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling dan met isolatie wordt uitgebreid.

Volg hier de ontwikkelingen van de subsidieregelingen. Wij van Nedko Kozijn BV volgen alles op de voet en houden u op de hoogte. Heeft u vragen over de subsidieregeling neem dan gerust contact met ons op.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VKG-keurmerk

Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG)